Lista artykułów

Nazwa artykułu
Udział w pracach Obwodowych Komisjach Wyborczych
Udział w pracach Obwodowych Komisjach Wyborczych
26.07.2015 więcej
Uchwała Nr XLVIII/368/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26.09.2014 r.
Uchwała Nr XLVIII/368/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia
26.09.2014 r.
26.07.2015 więcej
Uchwała Nr XXVIII/232/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/232/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
26.07.2015 więcej
Uchwała Nr XXV/188/2012 Rady Miasta w sprawie podziału miasta Oleśnicy
Uchwała Nr XXV/188/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.10.2012
r. w sprawie podziału miasta Oleśnicy
26.07.2015 więcej