Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie - przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń....
Obwieszczenie - przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad i
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń....
03.04.2018 więcej
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Ogrodowej, Spokojnej, Łąkowej i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
rejonie ulic Ogrodowej, Spokojnej, Łąkowej i rzeki Oleśnica w
Oleśnicy.
19.12.2017 więcej
Obwieszczenie - przystąpienie do mpzp Wojska Polskiego, Leśna, Brzozowa i Wspólna
Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej w
Oleśnicy
28.11.2017 więcej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Oleśnicy
25.10.2017 więcej
Wyniki ankiety dot. mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
Wyniki ankiety dot. mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka
Oleśnica
24.07.2017 więcej
Obwieszczenie - przystąpienie do mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia mpzp Ogrodowa,
Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
13.06.2017 więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Oleśnicy
17.05.2017 więcej
Zespół Rewitalizacji
Zespół Rewitalizacji
16.03.2017 więcej
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
16.02.2017 więcej
Powtórne wyłożenie - projekt mpzp dla obszaru położonego w Rynku
Projekt mpzp dla obszaru położonego w Rynku w Oleśnicy wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
14.12.2016 więcej
123