Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie - przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń....
Obwieszczenie - przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad i
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń....
03.04.2018 więcej
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Ogrodowej, Spokojnej, Łąkowej i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
rejonie ulic Ogrodowej, Spokojnej, Łąkowej i rzeki Oleśnica w
Oleśnicy.
19.12.2017 więcej
Obwieszczenie - przystąpienie do mpzp Wojska Polskiego, Leśna, Brzozowa i Wspólna
Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej w
Oleśnicy
28.11.2017 więcej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Oleśnicy
25.10.2017 więcej
Wyniki ankiety dot. mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
Wyniki ankiety dot. mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka
Oleśnica
24.07.2017 więcej
Obwieszczenie - przystąpienie do mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia mpzp Ogrodowa,
Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
13.06.2017 więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Oleśnicy
17.05.2017 więcej
Zespół Rewitalizacji
Zespół Rewitalizacji
16.03.2017 więcej
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
16.02.2017 więcej
Powtórne wyłożenie - projekt mpzp dla obszaru położonego w Rynku
Projekt mpzp dla obszaru położonego w Rynku w Oleśnicy wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
14.12.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się