Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 70

1234

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Opracowanie dok. proj. wraz z uzyskaniem ZRID dla zad. pn.: Budowa dróg wraz ... 2021-12-10 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2021-12-02 Zobacz
2 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka... brak zamówienie z wolnej ręki 2021-11-30 Zobacz
3 Wykonanie audytu, inwentaryzacji i PFU modernizacji oświetlenia na terenie Gm... 2021-11-17 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2021-11-09 Zobacz
4 Wykonanie audytu, inwentaryzacji i PFU modernizacji oświetlenia na terenie Gm... 2021-11-05 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2021-10-29 Zobacz
5 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na bu... 2021-10-15 11:00 przetarg nieograniczony 2021-10-13 Zobacz
6 Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Gminy Mias... 2021-11-08 11:00 przetarg nieograniczony 2021-10-13 Zobacz
7 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na bu... 2021-10-11 11:00 przetarg nieograniczony 2021-10-01 Zobacz
8 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na bu... 2021-09-21 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2021-09-10 Zobacz
9 Remont pierścienia zewnętrznego muru obronnego w Oleśnicy, strefa A – odcinek... 2021-09-22 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2021-09-07 Zobacz
10 Obsługa geodezyjno- kartograficzna dla zadania pn. Budowa sieci wodno – kanal... 2021-08-06 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2021-07-29 Zobacz
11 Obsługa geodezyjno-kartograficzna dla zadań inwestycyjnych pn. Budowa kanaliz... 2021-07-08 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2021-06-30 Zobacz
12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Wiejskiej po terenach prywatnych 2021-07-09 10:30 przetarg nieograniczony 2021-06-24 Zobacz
13 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Turkusowej w Oleśnicy 2021-06-29 10:30 przetarg nieograniczony 2021-06-24 Zobacz
14 Obsługa geodezyjno-kartograficzna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi... 2021-06-30 10:30 przetarg nieograniczony 2021-06-22 Zobacz
15 Obsługa geodezyjno- kartograficzna dla zadania pn. Budowa sieci wodno – kanal... 2021-06-23 10:00 przetarg nieograniczony 2021-06-16 Zobacz
16 Obsługa geodezyjno-kartograficzna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi... 2021-06-18 10:00 przetarg nieograniczony 2021-06-09 Zobacz
17 Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na osiedlu przy ul. Europejskiej w Oleśnicy 2021-06-10 10:00 przetarg nieograniczony 2021-05-25 Zobacz
18 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Oleśnica 2021-04-21 11:00 przetarg nieograniczony 2021-04-13 Zobacz
19 Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetle... 2021-04-28 11:00 przetarg nieograniczony 2021-04-13 Zobacz
20 Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Gminy Mias... 2020-12-21 11:00 przetarg nieograniczony 2021-01-27 Zobacz
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się